Informacje z rządu pocieszą Polaków. Wsparcie kontynuowano do 24 grudnia. Opiekunom zapewnili pomoc finansową

Opiekunowie pozostające w domu z dziećmi mające zajęcia dystansowane, mogą spodziewać się na wsparcie. Postanowienie rządu okres realizacji świadczenia kontynuowano do 24 grudnia. Jest to doskonała informacja dla każdego rodzica uczniów.

Wsparcie dla rodziców realizowano po parę tygodniach zamknięcia placówek wiosną i przywrócony po ponownym zamknięciu placówek. Z ostatnich decyzji rządu można się dowiedzieć, że będzie trwał aż do finału bieżącego roku. Opiekunowie mogą się cieszyć.

Wsparcie dla rodziców jest częścią socjalnej pomocy dla Polaków podczas epidemii COVID-19. Został realizowany na rekompensacje opiekunom, którzy muszą w tym czasie odejść z pracy na troskę dzieci, straty budżetów tym spowodowane. Z pomocy skorzystało mnóstwo obywateli.

Postanowienie rządu okres przyznawania wsparcia został kontynuowany do 24 grudnia. Według początkowych zamierzeń sumy miały zostać skierowane do budżetu rodziców uczniów od 9 do 29 listopada. Na żal, ucznie będą siedziały w domu co najmniej do 3 stycznia, co powoduje ostateczne stwierdzenie im dalszej opieki.

Zasiłek opiekuńczy możliwy jest w sytuacji nieczynności placówki, w której uczy się dziecko i przebywa w domu w związku z zagrażającym stanem epidemiologicznym w Polsce. Nadaje się opiekunom dzieci, które są w wieku do ósmego roku życia.

W sytuacji dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, granica wiekowa – to do 16 roku życia, a w sytuacji podopiecznych mających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym poziomu niepełnosprawności – do 18 roku życia. Wsparcia mogą oczekiwać także rodzice osób z orzeczeniem o potrzebie zajęć specjalnych, które nie ukończyły 24. roku życia.

Zasiłek nadaje się sytuacji braku możliwości sprawowania troski nad uczniem przez nianię, z którą rodzic zawarł umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego w związku z koronawirusem.

Wsparcie mogą dostać także opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy w związku z ostatecznością nadania niepełnosprawnemu opieki, gdy placówki są nieczynne, lub liczba uczestniczących została zmniejszona.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki powinno zostać złożone u płatnika składek, czyli u pracodawcy lub zleceniodawcy. Zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych. Wsparcie równa się 80 procentom podstawowego wynagrodzenia opiekuna.

Jak informował portal „Wiesz”: Zenek Martyniuk Niespodziewanie Opublikował Wyjątkowe Nagranie. Wielbicieli Są Zaskoczeni

Przypomnij sobie: W „Rolnik Szuka Żony” Para Może Nie Przetrwać Próby Czasu. Ilona Nie Jest Do Końca Pewna W Maćku