W Szpitalu Powiatowym w Lubartowie wstrzymano przyjęcia pacjentów na Oddział Neurologiczny. W szpitalu wykryta została bakteria KPC, która wytwarza geny odporne na antybiotyki. Ze słów lekarki Justyny Kmieć, pacjenci są sukcesywnie wypisywani do domu. Natomiast zostali w placówce pacjenci w ciężkim stanie i ci, którzy są nosicielami bakterii. Lekarka również zaznaczyła, że bakteria KPC jest groźna, ponieważ może powodować infekcje układu oddechowego, typu zapalenia płuc, infekcje układu pokarmowego, zakażenia kości. Więc osoby starsze, chore, ze zmniejszoną odpornością, najbardziej są narażone na zakażenia.

Z kolei w Hrubieszowie u pacjenta oddziału neurologicznego lekarze wykryli bakterię Pseudomonas aeruginosa – pałeczkę ropy błękitnej. Po wykryciu bakterii pacjent natychmiast został izolowany. Na pozostałych oddziałach odwiedziny zostały ograniczone.

źródło: se.pl