Znane farmaceutyki Ranigast na zgagę zostały znowu wycofane? GIF wydał 5 odrębnych decyzji w tej sprawie, jak podaje „Gazeta Pomorska”.

Po raz kolejny GIF wycofuje leki na zgagę, które stosowane są w leczeniu dolegliwości żołądkowych, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowgo.

Jakich leków dotyczą decyzje

W poniedziałek, 28 października, GIF wydał pięć decyzji odnośnie leku Ranigast, a konkretnie:

  • Ranigast Max, tabl. powlekane 150 mg
  • Ranigast, tabl. powlekane 150 mg
  • Ranigast, roztwór do infuzji 0,5 mg/ml
  • Ranigast Fast, tabl. musujące 159 mg
  • Ranigast Pro, tabl. powlekane 75 mg.

Podane wyżej leki zostały wstrzymane z obrotu 19 września tego roku.

Jakie są powody

W uzasadnieniu decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, o numerze 75/WC/2019 wyczytać można, że „Do kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu ww. serii produktu leczniczego Ranigast Max w związku z potwierdzeniem obecności zanieczyszczenia NDMA w substancji czynnej…”

Wnioskować zatem można zasadność wycofania leku, zważywszy na stwierdzenie potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia pacjentów przyjmujących lek.

autor: Agata Bojczuk