Decyzję już podjął. Teraz musi publicznie się z niej tłumaczyć. Zapowiada jednak, że to jego ostatnie słowa. Tymczasem głos w sprawie fałszywych doniesień zabiera prawnik księdza, żeby zdementować krążące plotki.

Jak informują „wiadomosci.radiozet.pl”, w związku z podjętą decyzją o odejściu z kapłaństwa przez księdza Tymoteusza głos zabrał jego pełnomocnik.

Kryzys wiary i powołania

Ksiądz Tymoteusz Szydło swoje odejście ze stanu duchownego uzasadnia kryzysem wiary i powołania. W związku z tym złożył wniosek do kurii bielsko-żywieckiej o przeniesienie go do grona świeckich. Zwrócił się również do Ojca Świętego o zwolnienie z celibatu. Ubolewa jednak cały czas nad swoją zszarganą opinią:

Obecnie moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania.

Na koniec oświadczył, że nie zamierza więcej komentować swojej sytuacji i podjętych decyzji.

https://www.tvp.info/

Spekulacje wokół osoby księdza Tymoteusza

O księdzu Tymoteuszu było głośno od dawna. W maju 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie, których też nie ominął blask fleszy. Prawdziwa sensacja wokół księdza rozpętała się jednak, kiedy syn Beaty Szydło podjął decyzję o rezygnacji z kapłaństwa.

Pojawiła się masa domysłów i plotek, które miały rzekomo uzasadniać jego radykalne kroki.

https://www.stefczyk.info/

Głos zabiera prawnika księdza

Adwokat księdza Maciej Zaborowski nie chce rozwijać tematów dotyczących perspektywy domniemanego ojcostwa swojego klienta:

Zgodnie z wcześniejszymi oświadczeniami ponownie wskazuję, że powodem rezygnacji Tymoteusza Szydło z kapłaństwa nie są »bliskie relacje« z jakąkolwiek osobą. Podkreślam także jeszcze raz, że mój klient nie został i nie planuje aktualnie zostać ojcem.

Głos zabiera kuria: KSIĄDZ TYMOTEUSZ SZYDŁO PORZUCA STAN KAPŁAŃSKI. ZNAMY ODPOWIEDŹ KURII

Parafianie z Buczkowic o księdzu Tymoteuszu: GŁOS W SPRAWIE TYMOTEUSZA SZYDŁO ZABIERAJĄ JEGO BYLI PARAFIANIE. „TO KOŃCZY WSZYSTKIE PLOTKI NA JEGO TEMAT”

KK