Obraz człowieka jadącego na grzebiecie konia, który możemy odtworzyć na dowolnym urządzeniu, na którym został zapisany, nie jest już dla nikogo z nas zaskoczeniem.

Zaskoczeniem może być zapisanie GIF-u w komórce żywej bakterii i z niej odtworzony. Dokonali tego amerykańscy naukowcyz bostońskiej Harvard Medical School. Udało się im zapisać w DNA bakterii Escherichia coli (pałeczek okrężnicy) obraz galopującego konia.

Proces CRISPR

Przy doświadczeniu zastosowano proces CRISPR (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromie Repeats), stanowiący część systemu obronnego organizmów prokariotycznych (wśród nich właśnie bakterii E.coli).

Podstawę tego systemu stanowi przechowywanie w genomie „wyciętych” wcześniej fragmentów DNA wirusa, co ma umożliwić w przyszłości wyłapanie tej samej sekwencji i zniszczenie obcego elementu genetycznego.

Źródło: mobirank.pl

Jak wyglądało samo doświadczenie?

Najpierw naukowcy z Harvardu podzielili na części animowany GIF, do którego stworzenia posłużył, składający się z pięciu klatek film Eadwearda Muybridge’a z 1878 roku. Aby móc go „wkleić” do genomu bakterii, przeniesiono obraz na nukleotydy, konstruując w ten sposób kod odwołujący się do poszczególnych pikseli, a potem poprzez SRISPR wstawiono je do kodu genetycznego bakterii E. coli.

Zgodnie z założeniem bakterie przechwyciły te części, przechowując je zgodnie z chronologią i przekazując następnym pokoleniom. Zaowocowało to możliwością odtworzenia obrazu w kolejnych pokoleniach z dokładnością sięgającą aż 90%.

Źródło: mobirank.pl

Ważne odkrycie

Omówione doświadczenie jest nie tylko spektakularne, ale może okazać się wstępem do czegoś bardziej znaczącego. Otwiera bowiem możliwość odczytywania zapisanych w genomie danych, dotyczących kolejnych etapów choroby, których nie jesteśmy w stanie wychwycić.

Mogłoby się to odbywać zarówno w czasie oczywistym, jak i poprzez odczyt i analizę danych już po czasie. Nasze ciało bowiem stanowiłoby swoisty komórkowy system rejestracji wszystkiego, co dzieje się w organizmie. Wymierną korzyścią może okazać się znaczące przyspieszenie procesu opracowywania nowych, skuteczniejszych leków.

Być może GIF-owy mały krok konia, okaże się wielkim krokiem dla ludzkości.

Anna Wajs

To też może cię zainteresować: Lecznicze właściwości, silnik diesla i jony ujemne – nieznane fakty z życia kotów

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy dziś: Koty, które przodują w sztuce kamuflażu