Śmierć małżonka jest traumatycznym przeżyciem i rzadko kto myśli wtedy o pieniądzach. Po pewnym czasie żałoby nastaje jednak moment, w którym należy podjąć decyzję, czy chce się dalej pobierać własną emeryturę czy zmarłego partnera. Jakie kwoty i komu przysługują?

Jak podaje „Super Express”, nie można odziedziczyć emerytury zmarłego małżonka, ale można skorzystać z tzw. renty rodzinnej, która zapewnia otrzymywanie przez wdowę lub wdowca 85 procent emerytury nieobecnego już partnera. Warto więc obliczyć i zastanowić się, która opcja jest bardziej opłacalna – pozostanie przy swojej emeryturze czy skorzystanie z możliwości, by pobierać 85 procent środków, które do tej pory otrzymywał małżonek.

W jakich sytuacjach wdowcy i wdowcy mają prawo do otrzymywania renty rodzinnej? Wtedy gdy małżonek w chwili śmierci:

*miał ustalone prawo do lub spełniała warunki do jej uzyskania;

* miał ustalone prawo do emerytury pomostowej;

* miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

* pobierał zasiłek przedemerytalny;

* pobierał świadczenie przedemerytalne

lub

* pobierał nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

 

screen Google

Praw do tego, by pobierać takie świadczenie ma:

1. Wdowa lub wdowiec, który do dnia śmierci pozostawał we wspólności małżeńskiej, jeżeli w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat, opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej lub ma skończone 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

2. Owdowiała osoba, która nie spełnia tych warunków i nie ma źródła utrzymania, ma prawo do renty rodzinnej: przez rok od śmierci współmałżonka lub przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej – nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka.

Youtube

To również może Cię zainteresować: Irena Karel Nazywana Była „Polską Brigitte Bardot”. Jej Życie Nie Było Jednak Usłane Różami

Zobacz także: Agnieszka Wagner To Jedna Z Najpiękniejszych I Tajemniczych Aktorek. Przyznaje Jednak, Że Miewa Kompleksy