Już od marca przyszłego roku możemy spodziewać się spełnienia obietnic. Z zapowiedzi wynika, że za kilka miesięcy emerytom przysługiwać będą wyższe świadczenia.

Jak informuje „pikio.pl”, od marca 2020 roku wzrośnie kwota minimalnej emerytury. Zmianie ulec ma jednak sposób waloryzacji, co pociągnie ze sobą istotne konsekwencje.

Wyższa emerytura

Z podanych informacji wynika, że wyższe emerytury będą wypłacane już od marca 2020 roku. Tym samym 100 złotych więcej otrzymają emeryci, którym przysługuje świadczenie minimalne.

Na podwyżkę mogą liczyć również renciści ze stwierdzoną częściową niezdolnością do pracy – te osoby dostaną od marca przyszłego roku 75 złotych więcej niż dotychczas.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/

Waloryzacja

Ale to nie wszystkie czekające nas zmiany, bo należy wziąć pod uwagę jeszcze waloryzację. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce jednak od przyszłego waloryzować w inny sposób. Ma się to bowiem odbywać się od tej pory kwotowo, a nie procentowo – jak było dotychczas.

Spodziewane skutki nowej waloryzacji

W wyniku tego emeryci dostaną 70 złotych więcej. Kłopot polega na tym, że szacowany wskaźnik waloryzacji (103,24%) zmniejszy wysokość minimalnych świadczeń. Tym samym osoby z częściową niezdolnością do pracy dostaną jedynie 900 złotych zamiast spodziewanych 1200 złotych.

Minimalne świadczenie dla emerytów i rencistów z całkowitą niezdolnością do pracy wynosić będzie od marca 2020 roku 1200 złotych.

https://biznes.radiozet.pl/

Poważne zagrożenie: SENIORZY MOGĄ STRACIĆ SWOJE MIESZKANIA. WSZYSTKO PRZEZ EMERYTURĘ

Wymaga się szybkiej reakcji: JEŚLI CHCESZ DALEJ OTRZYMYWAĆ EMERYTURĘ, MUSISZ NAPISAĆ DO ZUS-U, ŻE ŻYJESZ. WIEMY KOGO TO DOTYCZY I DLACZEGO

KK