Duchowe przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy: rozważania na temat zbawienia

Jednymi z częściej zadawanych sobie przez chrześcijan pytań są te, odnoszące się do zbawienia. Nie mamy dowodów w postaci jakiejkolwiek demonstracji fizycznej, na szczęście w Biblii znajdziemy wiele wskazówek, które odnoszą się do kwestii zbawienia.

We fragmencie listu do Rzymian czytamy: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3:23). Ponieważ wszyscy zgrzeszyli, nie osiągnęli chwały Boga i skazani byli na wieczną śmierć, aby to zmienić potrzebne jest odkupienie. Jezus zdecydował się umrzeć za nas i w ten sposób nas wybawić.

Zbawienie, czym jest

Jak można przeczytać na stronie portalu „Fabiosa”, Jezus pojawił się na ziemi, żył wśród nas i zdecydował się umrzeć za każdego z nas. I tak, jak grzech pierworodny przeszedł na każdego z nas, tak i zbawienie przez krzyż może dotknąć również nas wszystkich.

„Albowiem zapłatą4 za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6, 23). Chociaż zostaliśmy skazani na śmierć z powodu naszych grzechów, Jezus umarł za nas, odkupując nasze grzechy.

Zbawienie zatem to nic innego, jak wybawieniem od grzechu i jego konsekwencji poprzez przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa.

pixabay.com

Dlaczego trudno poczuć się nam zbawionymi?

Wielu z nas nie czuje się zbawionymi, co wynika często z faktu, że zbawienie nie jest jednym z doświadczeń o charakterze fizycznym – to doświadczenie w wymiarze duchowym. Właśnie dlatego mało kto czuje się inaczej w chwili, kiedy oddaje serce Chrystusowi i czyni go Panem swojego życia.

Nic się nie zmieniło. Nie doświadczyłeś gęsiej skórki, nie stało się nic nadzwyczajnego, co mogłoby być dowodem na dostąpione zbawienie. Świat na zewnątrz wcale się nie zmienił, ale uwierz narodziłeś się wtedy, jako nowy człowiek! Jak zrozumieć, że jesteś zbawiony?

Przestań próbować czuć się zbawionym

Pierwszy krok do zrozumienia, że jesteśmy zbawieni, jest przestanie próbować poczuć się zbawionymi!

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11,6).

Jeśli jest coś, co powinieneś wiedzieć o Bogu i o tym, jak funkcjonuje królestwo, to faktem jest, że jest to królestwo duchowe, którego nie można przełożyć na świat fizyczny – prowadzi tam tylko wiara i wiara wszystko tłumaczy. W piśmie czytamy „jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem” – wierzcie w to!

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. On nie osądza, ale przeszedł ze śmierci do życia” (Jan 5:24).

Zauważmy, Biblia nie mówi, że nie ten, który uważa, że jest ocalony, zostaje zbawiony – to ten, kto słyszy słowo i wierzy w Jezusa. To jest osoba, która ma życie wieczne i nie będzie potępiona.

Pamiętaj także, że „jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. [A] Stare przeminęło; oto przyszło nowe” (1 Kor 5:17).

Mimo, że wciąż zmagamy się z grzechem po oddaniu swojego serca Chrystusowi niezaprzeczalnie się zmienisz. Miłość do Boga, poparta pragnieniem, by Go zadowolić, nagle pojawia się w naszych sercach. Przekonujemy się, że Bóg zajmuje tam centralne miejsce.

pixabay.com

Macie swoje refleksje o zbawieniu? Podzielcie się nimi w komentarzach.

To też może cię zainteresować: Czy w Święta Wielkanocne w kościołach będą tłumy. Wyjaśnia to rozporządzenie. Znamy szczegóły

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Agata Duda zwróciła się do Polaków z poważnym apelem. Wiemy, o co prosi pierwsza dama

A.W.