W dzisiejszych czasach, w dobie pogoni za władzą i pieniądzem ludzkość zapomina o człowieczeństwie, a zasoby takie jak odpowiedzialność, cnota czy szacunek zastępuje się sprytem, bogactwem i władzą. Co daje nam władza?

Władza daje nam ona bogactwo, a bogatemu wolno więcej, niż przedstawicielowi klasy średniej. Czy ważna jest dzisiaj wiedza i doświadczenie? W świecie biznesu są to

atuty pożądane, jednak idą one często w parze z brakiem szacunku i odczłowieczeniem.

Przywódca idealny

Przywódca, aby móc rzetelnie i odpowiedzialnie kierować zespołem musi posiadać wiedzę w ogólnym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi tu wyłącznie o wiedzę kierunkową z danej dziedziny, w której funkcjonuje dany biznes lub organizacja, lecz również wiedzę o naturze ludzkiej i mechanizmie działania zbiorowości oraz na temat piastowanego przez siebie stanowiska.

Bohater, którego opisuję odnosi sukces między innymi dzięki temu, że wybrał członków zespołu posiadających konkretne cechy. Są to ludzie bardzo różniący się od siebie pod względem temperamentu, poglądów politycznych lub pochodzenia społecznego, lecz posiadają oni kilka wspólnych cech, które pozwalają na stworzenie zgranego zespołu.

Dzięki zespołowemu zgraniu, szef nie musi wykazywać się zanadto umiejętnościami mediacyjnymi.

Szacunek i partnerstwo

Dobry przywódca musi budzić szacunek nie poprzez strach, czy terror, lecz osobistą postawą i podmiotowym podejściem do każdej jednostki grupy. Nasz bohater nie odczłowiecza swoich pracowników. Traktuje ich na pewnym poziomie po partnersku okazując szacunek dla ich potrzeb i życia prywatnego.

Zaufanie, jakim darzy członków zespołu procentuje dobrze wykonanymi zadaniami, albowiem nie stoi nikomu „nad głową”, co nierzadko zakrawa na upokarzanie i zwyczajnie dekoncentruje. Jego motto to „rodzina jest na pierwszym miejscu”, sam się do niego stosuje dając tym samym świadectwo prawdziwości własnych słów.

Empatia i asertywność

Empatia w chwilach ciężkich życiowo jest cenna, albowiem uczy proszenia o pomoc, gdy zachodzi taka potrzeba. Dobrego przywódcę można poprosić o pomoc bez strachu przed brakiem zrozumienia i wsparcia z jego strony.

Asertywność natomiast pomaga postawić nienaruszalne granice pomiędzy rzetelnością i profesjonalizmem, a chwilą rozluźnienia w trakcie pracy. Pozwala ona zapobiec zjawisku „wchodzenia szefowi na głowę” i utracie tym samym przez niego autorytetu.

Sprawiedliwość

Nasz bohater jest sprawiedliwy i nie toleruje zjawiska „zbiorowej odpowiedzialności” w chwili, gdy ktoś z grupy popełni błąd. W takiej sytuacji każda jednostka indywidualnie bierze za siebie odpowiedzialność. Dobrze dobrany zespół nie boi się przyznać do popełnienia błędu mając empatycznego i sprawiedliwego przełożonego.

Motywacja

Stosowanie zabiegów motywacyjnych w postaci nagród i pochwał jest skuteczne o tyle, że każdy członek grupy z osobna jest przez przywódcę doceniony, a jak wiadomo – doceniony pracownik działa chętniej i wydajniej.

Docenianie pracowników, a nawet współpracowników ma jeszcze jedną ważną zaletę, mianowicie motywuje do dbałości o firmę i jej dobro jak o swoją własność. Gdy zatem dobry szef udowodni swoją postawą, że dbanie o dobro firmy jest równe dbaniu o samego siebie, przysłowiowy wilk będzie syty i owca cała, innymi słowy wszyscy będą zadowoleni.

autor: Agata Bojczuk