W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa, na ulicach polskich miejscowości pojawiły się patrole policji i żandarmerii wojskowej. Ich zadaniem jest pilnowanie, żeby nikt nie łamał obowiązujących przepisów. Wystawienie mandatu to nie jedyne uprawnienia policji.

Epidemia koronawirusa zaowocowała wprowadzeniem licznych obostrzeń, takich jak choćby ograniczenie wychodzenia z domu do absolutnego minimum. Ulice patrolują policjanci wspólnie ze strażą miejską i żandarmerią wojskową by egzekwować przez obywateli przestrzeganie wprowadzonych przepisów. Dlatego warto wiedzieć, co może, a czego nie może zrobić policja, kiedy zatrzyma nas na ulicy.

Prawa policji

Jak podaje portal „Lelum”, kiedy funkcjonariusze zatrzymają na ulicy mogą prosić nas o wyjaśnienia, jaki jest cel naszego wyjścia, sprawdzić naszą tożsamość, a także sprawdzić, czy nie jesteśmy jedną z osób objętych przymusową kwarantanną.

Dodatkowo policja może zweryfikować także czy osoba zatrzymana jest osobą pełnoletnią – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą poruszać się po ulicach bez pełnoletniego opiekuna.

Policja może także dokonywać rewizji osobistej, przeprowadzić kontrolę bagażu, oczywiście pod warunkiem istnienia ku temu poważnych przesłanek, czy dowodów na popełnienie czynu zabronionego.

YouTube/Telewizja Olsztyn

Mandat, grzywna

Mandat karny za złamanie ograniczenia poruszania się jest jedną z możliwości. W przypadku, kiedy policja uzna, że doszło do naruszenia jednego z obostrzeń wprowadzonych na czas epidemii koronawirusa możemy otrzymać mandat w wysokości 500 złotych.

W przypadkach, kiedy zostanie złamana przymusowa kwarantanna, funkcjonariusz może wystąpić do Inspektoratu Sanitarnego, który może nałożyć karę grzywny w wysokości od 5 do aż 30 tysięcy złotych. Należy ją zapłacić w terminie 7 dni.

Zatrzymując nas na ulicy policja nie może dokonać kontroli osobistej w miejscu publicznym. Niedozwolone jest także stosowanie przez nią przymusu bezpośredniego. Niedopuszczalne są również sytuacje i zachowania stanowiące naruszenie naszej godności oraz zatrzymywanie w sposób nieuzasadniony okolicznościami.

Policja, podobnie jak władze apelują do pozostania w domach i wychodzenia tylko w ważnym przypadkach.

YouTube/Telewizja Olsztyn

Co sądzicie o wprowadzonych obostrzeniach?

To też możecie cię zainteresowań: Kancelaria Premiera apeluje do wszystkich Polaków, a szczególnie do seniorów. Chodzi o koronawirusa

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Ważne przesłanie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do Polaków. Duchowny nawiązał do koronawirusa. „Modlimy się razem”

A.W.