Osobisty sekretarz Benedykta XVI zabrał głos w sprawie ewentualnej rezygnacji papieża Franciszka z urzędu w Watykanie. Arcybiskup wypowiedział się na temat osobowości i motywów obydwu papieży.

Jak informuje „deon.pl”, arcybiskup Georg Gänswein w rozmowie, która jest częścią publikacji „Franciszek nieznany. Papież w oczach bliskich”, opowiada o obecnym i poprzednim papieżu, tłumaczy ich motywy i decyzje.

Rezygnacja Benedykta XVI

Arcybiskup przyznaje, że decyzja papieża Benedykta XVI stanowiła zaskoczenie dla wszystkim. Trzeba było jednak przyjąć jej skutki i wybrać nowego. Zresztą Benedykt przechodząc na emeryturę uświadomił wszystkim, że zarządzanie Kościołem nie będzie leżeć już dłużej w jego gestii. Obiecał jednak modlitwę. Arcybiskup tak opisuje ten czas:

W tamtym okresie niepewność wydawała się sil­niejsza od nadziei, ale z ludzkiego punktu widzenia to zro­zumiałe. Z czasem wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że nasz niepokój był bezzasadny.

Ratzinger i Bergoglio – co ich łączy, a co dzieli?

Zdaniem arcybiskupa mimo dzielących ich różnic, obu papieży łączy to, co najważniejsze, czyli wiara: zbliża ich do siebie wiara w Jezusa Chrystusa oraz miłość do Pana i do Jego Kościoła, która jest widoczna na co dzień we wszystkim, co czynią.

Istotną różnicą pomiędzy Franciszkiem a Benedyktem jest natomiast odmienny sposób nawiązywania relacji międzyludzkich. Arcybiskup podkreśla, że te odmienności wynikają jednak jedynie z indywidualnych cech osobowości i charakteru obydwu papieży.

wprost.pl

Zmiany w Kościele

Zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka wynikają, zdaniem arcybiskupa, z właściwego jemu sposobu bycia. Zresztą każdy z następców Piotrowych wprowadza w różnym stopniu swoje koncepcje, co wynika z odmiennych wrażliwości papieży.

Same zmiany niektórych rzeczy czy pewna odnowa zwyczajów jest natomiast naturalnym etapem:

Protokół i styl Kurii Rzymskiej nie stanowią dla żadnego z Następców św. Piotra sztywnych norm i nie są niepodważalnym kodek­sem zachowań, lecz owocem wielowiekowej tradycji, któ­ra wypracowała zasady wspierające papieża w wypełnianiu przez niego rozlicznych codziennych obowiązków.

Czy papież Franciszek zrezygnuje z urzędu?

Dużo się mówi o możliwości podjęcia przez papieża Franciszka podobnej do jego poprzednika decyzji. Zdaniem arcybiskupa nie jest to jednak takie jednoznaczne. Przyznał wprawdzie, że obecny papież szanuje wybór swojego poprzednika, ale nie oznacza to, że miałby uczynić podobnie. Podkreśla również, że:

To musi być wolny i świadomy wybór, decyzja podjęta w obliczu Pana. Zresztą, gdyby to nie był wolny wybór, nie byłby ważny.

Przestrzega także przed błędną interpretacją słów papieża, które zostają pozbawione macierzystego kontekstu, co może być powodem manipulacji i nieporozumień. Ponadto zapewnia, że nie powinno być obaw co do wprowadzenia pontyfikatu na czas określony.

Podkreśla jednocześnie, że papież dysponuje wolnością:

Jeśli papież wie, że nie jest w stanie dłużej sprawować swych funkcji, z miłości do Pana i do Kościoła ma prawo zrezygno­wać. To akt odwagi i wielkiej pokory.

https://www.vaticannews.va/

Jego wypowiedź zaskoczyła wiele osób: PAPIEŻ FRANCISZEK SWOIM ZACHOWANIEM PODZIELIŁ WIERNYCH. NAJPIERW ODTRĄCIŁ RĘKĄ KOBIETĘ, A PÓŹNIEJ MÓWIŁ O STOSOWANIU SIŁY. ZASKAKUJĄCE SŁOWA

Benedykt w rozmowie z dziennikarzami: BENEDYKT XVI: W SWOIM SERCU WĘDRUJĘ PO SWOJEJ OJCZYŹNIE. EMERYTOWANY PAPIEŻ OPOWIADA O TĘSKNOCIE ZA RODZINNĄ BAWARIĄ I SWOJEJ STAROŚCI

 

KK