Czy ksiądz może odmówić udzielenia Komunii Świętej: Wiemy, kiedy duchowny nie zgodzi się na przystąpienie do sakramentu

Choć z Prawa Kanonicznego wynika, że każda ochrzczona osoba może przystąpić do Komunii Świętej, to istnieją istotne ograniczenia pod tym względem. Wynika z tego, że ksiądz zgodnie z prawem może odmówić nam udzielenia sakramentu. Jakie są to sytuacje?

Portal „gk24.pl” podał kilka sytuacji, kiedy ksiądz z uzasadnionych przyczyn może odmówić udzielenia Komunii Świętej.

Podstawa prawna

Jak wynika z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii świętej.

Okazuje się jednak, że nie jest to zasada bezwyjątkowa. Co więcej, odstąpić od przepisu ksiądz może zgodnie z prawem w kilku sytuacjach.

natemat.pl

Kiedy nie można przystąpić do Komunii Świętej?

Wprawdzie każda ochrzczona osoba ma prawo do przystąpienia do Komunii Świętej, to jednak istnieje kilka takich sytuacji, kiedy duchowny może odmówić udzielenia sakramentu z przyczyn jak najbardziej uzasadnionych.

Chodzi o następujące okoliczności:

  • Duchowny ma prawo odmówić udzielenia Komunii Świętej wiernemu znajdującemu się pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających;
  • Ksiądz może nie udzielić Komunii Świętej, jeśli wierny w sposób jawny okazuje swój lekceważący stosunek wobec sakramentu;
  • Odmowa może spotkać również osoby, które uparcie tkwią w stanie grzechu ciężkiego;
  • Duchowny nie zgodzi się na udzielenie Komunii Świętej osobom ekskomunikowanym przez kościół i podlegającym interdyktowi;
  • Ksiądz nie powinien udzielać sakramentu dzieciom przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej.

https://pomorska.pl/

Prawda o kontrowersyjnym kapłanie: UWIELBIANY PRZEZ MŁODZIEŻ UKAZUJE PRAWDĘ O ŚWIECIE I CZŁOWIEKU. KIM JEST KSIĄDZ NATANEK

Ksiądz zachęca do dziwnych praktyk w stosunku do duchownych: KONTROWERSYJNE WYZNANIE KSIĘDZA. DUCHOWNY UWAŻA, ŻE WIERNI MOGĄ UZYSKAĆ ODPUST, JEŚLI WYKONAJĄ TEN GEST

KK