Pieniądze znikną z naszych portfeli. Czy gotówka zniknie całkowicie: Specjaliści prognozują, że w Polsce wkrótce nie będzie pieniędzy. Zastąpią je płatności bezgotówkowe

W Chinach płatności bezgotówkowe są możliwe nawet na targowiskach. Ale również dla Polski nie jest to zbyt odległa przyszłość. Przewiduje się bowiem, że już niedługo gotówka zniknie całkowicie.

Jak informuje „money.pl”, przewiduje się, że w najbliższych latach gotówka zniknie całkowicie. Co więcej, takie rozwiązanie oraz współpraca systemu finansowego z administracją państwową mogłyby być niezwykle korzystne dla wszystkich.

Świat bez gotówki

O świecie bez gotówki od dawna mówi Nouriel Roubini. Profesor jest wręcz przekonany, że taka zmiana wkrótce nastąpi. Biorąc pod uwagę inne jego prognozy, może to być całkiem wiarygodny scenariusz.

Ten temat poruszono również podczas Światowego Forum Ekonomicznego, w którym udział wzięli minister finansów Tadeusz Kościński, profesor Nouriel Roubini, prezes Visa Europe Charlotte Hogg i Gilberto Caldart z Mastercard oraz Laszlo Benscik z węgierskiego banku OTP.

gentlemens.pl

Gotówka jako koszt dla gospodarki

Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił na spotkaniu uwagę na bardzo istotną kwestię, jaką są koszta związane z istnieniem gotówki, które oszacowano w Polsce na 1 procent PKB rocznie.

Kolejną sprawą jest trzymanie pieniędzy w domu – ocenia się, że Polacy przechowują w tzw. skarpecie ponad 200 miliardów złotych. Umieszczenie tych środków na kontach oszczędnościowych przyniosłoby natomiast korzyści zarówno dla ich posiadaczy, jak i całej gospodarki. Tadeusz Kościński dodaje również, że:

Gotówka jest niestety paliwem dla szarej strefy. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych udało nam się zwiększyć zdecydowanie ściągalność podatków.

https://biznes.interia.pl/

Współpraca administracji państwowej z sektorem bankowym

Prezes Pekao zauważył z kolei korzyści płynące ze współpracy administracji państwowej z sektorem bankowym. Marek Lusztyn na poparcie swojej tezy przywołał przykład programu 500 plus dla rodzin, w ramach którego ogromna część wnioskodawców korzystała z bankowości internetowej.

Jako kolejny przykład przytoczył program Mieszkanie dla Młodych, w którym prawie połowa kredytów hipotecznych była obsługiwana przez bank, co odbyło się z korzyścią dla wielu rodzin.

Rzeczona współpraca jest korzystna również dla przedsiębiorców. Prezes Pekao zwrócił również uwagę na potrzebę współpracy w tym zakresie w wymiarze międzynarodowym.

 

Uwaga na podejrzane wiadomości SMS: OSZUŚCI WYSYŁAJĄ WIADOMOŚCI Z PROŚBĄ O DOPŁATĘ. MOŻESZ STRACIĆ OSZCZĘDNOŚCI SWOJEGO ŻYCIA. OD JEDNEGO MĘŻCZYZNY WYŁUDZILI PRAWIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH

Zaleca się czujność przy korzystaniu z bankomatów: BANKOMATOWE KRADZIEŻE: Z KONT ZNIKAJĄ PIENIĄDZE. BANKI OSTRZEGAJĄ PRZED OSZUSTAMI

KK