Dwukrotnie większe stężenie substancji rakotwórczych w polskim powietrzu i życie Polaka średnio o rok krótsze – tak wynika z badań polskich i czeskich naukowców. Wnioski są zaskakujące.

Jak informuje „tech.wp.pl”, przeprowadzone badania porównujące wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na terenie Czech wyraźnie wskazują na ścisłą zależność pomiędzy jakością powietrza a długością życia.

Jakość powietrza a długość życia

Przeprowadzone badana wykazały istnienie ścisłej zależności pomiędzy poziomem zanieczyszczenia powietrza a średnią długością życia.

Jeden z pracowników Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Ostrawskim podkreśla, że stężenie szkodliwych substancji jest w Polsce dwukrotnie większe niż w Czechach. Stąd też duże ryzyko chorób. Słabej jakości powietrze wpływa przede wszystkim na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

fakt.pl

Badania jakości powietrza

Badania porównawcze mające na celu określenie korelacji między jakością powietrza a długością życia miały miejsce na obszarach pogranicza polsko-czeskiego. Pomiary jakości powietrza przeprowadzono w województwie opolskim i dolnośląskim oraz w okolicach czeskiego Jasenika.

Za badania odpowiedzialny był Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Centrum Badań Epidemiologicznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Ostrawskiego.

Wyniki przeprowadzonych badań

Wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują, że Czesi oddychają dużo lepszym powietrzem, co wyraźnie przekłada się na długość ich życia. Średnia różnica to aż jeden rok życia.

Dlaczego powietrze za czeską granicą

Różnica w poziomie zanieczyszczenia powietrza czeskiego i polskiego wynika natomiast z szeregu czynników. To po pierwsze liczba ludności, która w Polsce znacznie przekracza wartości czeskie. Druga kwestia to fakt, że Polacy częściej ogrzewają domy piecami opalanymi węglem lub drewnem.

To jednak nie wszystko, bo Czesi po względem działań ograniczających smog są daleko przed nami.

https://budujemydom.pl/

Czeskie rozwiązania

Ogólnodostępne tanie ogrzewanie gazowe to jeden z ważniejszych czynników, które pozwalają Czechom na znaczne ograniczenia smogu. Podobne rozwiązania mogłoby być niezwykle przydatne w Polsce. Zwłaszcza że to właśnie na najbiedniejszych obszarach naszego kraju powietrze jest najbardziej zanieczyszczone.

Z punktu ekologicznego widzenia: JAK RWANDA STAŁA SIĘ JEDNYM Z NAJCZYSTSZYCH PAŃSTW

Problem smogu znów aktualny: MIESZKAŃCY TYCH MIAST POWINNI DZIŚ UWAŻAĆ. W POLSCE ZNÓW PADAJĄ NIECHLUBNE REKORDY

KK