Wzrasta liczba Polaków, którzy spodziewają się dalszego wzrostu cen mieszkań. Tego zdania w 2019 roku było 79 procent badanych. Dla porównania rok i dwa lata wcześniej odsetek ten wynosił odpowiednio 64 i 56 procent.

Badania pokazują także, że Polacy należą do prawdziwych optymistów, jeśli chodzi o kwestie kierunków rozwoju sytuacji mieszkaniowej w swoim kraju.

Badanie „Finansowy barometr ING. Sytuacja mieszkaniowa Polaków 2019”

Jak wynika z badania 79 procent Polaków spodziewa się, że w dalszym ciągu wzrastać będą ceny domów i mieszkań. Jak zaznacza portal „Gazeta.pl”, przeciętnie w Europie odsetek ten spada.

Eksperci takiego stanu rzeczy upatrują w fakcie, że w Europie daje się zauważyć spowolnienie gospodarcze, które sprawia, że konsumenci są mniej skłonni do zarówno do zakupu nieruchomości, jak i inwestowania w nie.

Źródło: ING

Ocena ekspertów

Analitycy wskazują, że ceny mieszkań i nieruchomości będą rosły, choć nie będzie to wzrost tak szybki. Już za około rok także w naszym kraju będzie można zaobserwować spowolnienie gospodarki i związane z nim pogorszenie nastrojów.

Jak wskazują badania przeprowadzone przez ING, odsetek osób o optymistycznym podejściu do wzrostu cen utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie (ok. 40 procent). Towarzyszy temu trend wzrostowy dotyczący osób podzielających pogląd, że sytuacja mieszkaniowa zmierza w złym kierunku (wzrasta o około 5 punktów procentowych).

Źródło: ING

Optymiści

Wśród osób, które optymistycznie oceniających sytuację mieszkaniową w naszym kraju znajdują się przede wszystkim osoby, które posiadają już własne mieszkanie, w tym także osoby finansujące je za pomocą kredytu. Znacznie mniejszym optymizmem wykazują się osoby, które wynajmują mieszkanie.

Analitycy przekonują, że tak duży odsetek optymistów w naszym kraju związany jest z tym, że Polska na tle pozostałych krajów biorących udział w badaniu, wyróżnia się wysokim odsetkiem posiadaczy mieszkań i stosunkowo małą liczbą najemców.

Koszty mieszkania mniej dotkliwe

W omawianym badaniu wskazano także, że stopniowo, choć systematycznie rośnie liczba osób deklarujących, że koszty utrzymania mieszkania (opłaty najmu lub rat kredytu) są dla nich coraz mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu.

Dzieje się tak m.in. za sprawą rosnących wynagrodzeń oraz niskich stóp procentowych. 38 procent badanych uznaje za łatwe lub bardzo łatwe comiesięczne spłacanie rat kredytu. W przypadku najemców odsetek ten jest nieco niższy – wynosi 32 procent.

Anna Wajs

To też może cię zainteresować: NIK wskazuje: nasze dane nie są odpowiednio chronione przez placówki medyczne

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Policjant ruszył w pościg za mężczyzną – uciekający nie reagował na wezwania funkcjonariuszy