Błogosławiony Bronisław Markiewicz przekazał Anielskie Proroctwo dla Polski. „Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie”

Przepowiednia Anioła Stróża Polski, dotycząca przyszłych losów naszej Ojczyzny. Błogosławiony Bronisław Markiewicz otrzymał ją 3 maja 1863 roku i przekazał dalej w świat.

YT

Polski ksiądz katolicki, pedagog, założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, błogosławiony Kościoła katolickiego, Bronisław Markiewicz przekazał niesamowite proroctwo dla Polski 157 lat temu, a dzisiaj już wiemy, że wszystko się sprawdziło.

Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan  Najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów,które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej „ zupełności grzechów swoich.”.

Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. 

Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi,  które  więcej  ludzi  pochłoną  aniżeli  sama  wojna.  Ujrzycie  zgliszcza,  gruzy  naokół  i  tysiące  dzieci opuszczonych, wołających chleba.

YT

W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. 

Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie.

Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto  poniesiecie  ratunek  innym  narodom  i  ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej

YT

Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszemu Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. 

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA

Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych wywyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca  na  wieki.

YT

 Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie Niebo,  a na  tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. 

Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie  wasi  na  polach  bitew  w  chwilach  stanowczych,  ale  bojowania  cichego,  pokornego  i  znojnego  na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz;żąda od was walki w duchu Chrystusowym  i  w duchu Jego świętych.

On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy.Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do Nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!

Wielki patron ludzi w potrzebie był człowiekiem niezwykle zaradnym, a jego słowa są godne posyłania w świat.

 


YouTube/rosemaria

To również może Cię zainteresować: Nieznane Fakty Z Ostatnich Chwil Życia Jana Pawła II: Znamy Słowa, Które Papież Wypowiedział Tuż Prze Odejściem 

Zobacz także: Przyszedł Do Bezdomnych Osób Zamiast Straży Miejskiej. Gest Tego Księdza Wzrusza Do Łez

A.B.