500 plus dla niepełnosprawnych 2019 – wszystko, co trzeba wiedzieć

Stały dodatek w wysokości 500 złotych miesięcznie przyznawany jest osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 18 lat i są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Program ruszył 1 października 2019 roku. Sprawdź, jakie są kryteria przyznawania 500 plus dla niepełnosprawnych, gdzie możesz pobrać wniosek, gdzie go złożyć i kiedy będzie wypłacany.

Wszystko o wniosku i decyzji

Jak wskazuje portal „Dziennik Bałtycki”, wnioski o świadczenie rozpatrywane są od dnia wejścia w życie ustawy, a więc od 1 października 2019 roku. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz bezpośrednio w placówkach.

Decyzja w sprawie zostaje wydana w przeciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Za taką okoliczność uznać można np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Przyznanie świadczenia

Przyznanie świadczenia uzupełniającego, będzie obowiązywać od miesiąca, w którym osoba składająca wniosek spełni określone w ustawie warunki. Oznacza to, że nie nastąpi to wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o świadczenie.

Ustawa przewiduje, że świadczenie nie może być wyższe niż 500 złotych. Łączna wysokość świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych oraz innych świadczeń ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. złotych.

Gdzie składać wniosek?

Wniosek można złożyć w instytucji, która wydała orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, a więc w ZUS-ie, KRUS-ie bądź każdej innej instytucji zajmującej się wypłacaniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Osoby posiadające tylko i wyłącznie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, mogą wystąpić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji łącznie z wnioskiem o świadczenie uzupełniające. Należy go złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Anna Wajs

To też może cię zainteresować: Takiego szefa chciałby mieć każdy. Hojny gest zmienił życie zasłużonego pracownika

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy dziś: Polka mieszkająca we Włoszech opowiada o życiu w Wenecji