Każdego roku 5 grudnia obchodzony jest Dzień Wolontariusza. To międzynarodowe święto wszystkich osób, które w sposób bezinteresowny angażują się w różnego rodzaje inicjatywy.

Wolontariat to niezwykła forma pomocy i wsparcia udzielanych innym. Ale może być ponadto dodatkową szansą na rozwój i dobre wykorzystanie wolnego czasu.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia każdy wolontariusz obchodzi swoje święto. Ten wyjątkowy dzień może być również świetną szansą, żeby zaprezentować światu całoroczne działania osób bezinteresownie zaangażowanych w wiele rozmaitych inicjatyw.

Ale warto tego dnia także docenić podejmowane przez wolontariuszy czynności. Zwłaszcza że osoby te poświęcają swój czas i umiejętności zupełnie za darmo.

5 grudnia na całym świecie odbywają się różnego rodzaju spotkania, imprezy i konferencje poświęcone ludziom dobrej woli.

http://www.izabelin.edu.pl/

Rodzaje wolontariatu

Nie sposób wyliczyć za jednym razem obszarów działań, w jakie zaangażować się mogą osoby chętne, by zostać wolontariuszami. Najczęściej są to działania na rzecz określonej grupy społecznej lub lokalnej (np. samotne matki, bezrobotni, chore dzieci, społeczność osiedla czy dzielnicy). Równie często spotyka się wolontariuszy, którzy swój czas i uwagę poświęcają zwierzętom (forma pomocy jest różna: opieka, zbiórka pieniędzy etc.).

https://psy-pies.com/

Warto pomagać

Z definicji wolontariat jest bezpłatną, świadomą i dobrowolną pracą na rzecz innych. Te trzy określenia są zresztą kluczowe. Wolontariusz zawsze bowiem pracuje za darmo – jego jedynym wynagrodzeniem może być uśmiech innej osoby, słowo „dziękuję” albo własna satysfakcja. Podejmowane przez wolontariusza działania musi on wykonywać świadomie, znając ich cel i sens. Co więcej, nie może być do wolontariackiego zaangażowania zmuszony.

Ale bycie wolontariuszem może oznaczać również świetną formę samorozwoju. To już zależy od dziedziny, bo oferta wolontariatu jest bardzo szeroka.

Zaadoptowała obce niemowlęta: TO, CO ZROBIŁ TEN BEZDOMNY PIES POWINNO BYĆ WZOREM DO NAŚLADOWANIA. JEST Z NIEGO PRAWDZIWY BOHATER

Mobilny punkt pomocy w stolicy: W WARSZAWIE URUCHOMIONO SPECJALNĄ LINIĘ AUTOBUSOWĄ – PO ULICACH STOLICY KURSUJE AUTOBUS DLA BEZDOMNYCH

 

KK