12 listopada – ostatni dzień na zgłoszenie pracowników do PPK

Zgłoszenie pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych to obowiązek firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. A takich firm mamy w Polsce 3088. Czekają je nowe obowiązki, a terminy gonią.

Jak podaje, „biznes.wprost.pl” dziś jest ostatni dzień zgłaszania pracowników do PPK. Niedotrzymanie obowiązującego terminu może zaś odbić się pracodawcom mocną czkawką – grozi za to bowiem kara w wysokości 1,5 proc. kwoty wynagrodzeń za rok ubiegły.

Co to jest PPK?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. To innymi słowy system oszczędzania skierowany do zatrudnionych osób, które z racji stosunku pracy, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

System ten jest dobrowolny, a samo oszczędzanie w jego ramach odbywa się z udziałem pracodawców i państwa.

Jaką rolę mają spełnić Pracownicze Plany Kapitałowe?

Ustawa wprowadzająca Pracownicze Plany Kapitałowe ma na celu przede wszystkim zapewnić nowe możliwości oszczędzania dla osób zatrudnionych. W konsekwencji ma się to przełożyć na znaczny wzrost finansowego bezpieczeństwa Polaków. Ale to nie jedyne zadania PPK – liczy się, że wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarki kraju i pomnożenie oszczędności pracowników.

Wzorem innych państw

Pracownicze Plany Kapitałowe powołano do życia, wzorując się i czerpiąc z doświadczeń innych krajów. Za wzór służyły wysoko rozwinięte państwa, takie jak: Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Kanada.

Czy wszystkie firmy są gotowe na PPK?

Okazuje się jednak, że nie wszystkie firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników są gotowe wdrożyć to rozwiązanie. Tylko bowiem niewielka ich część zadeklarowała pełne przygotowanie i dostosowanie wewnętrznych warunków do wprowadzenia nowego systemu gromadzenia środków.

Na pytanie, jak sprawdzą się PPK w naszym kraju, odpowie przyszłość. Niemniej jednak obecny brak gotowości ze strony większości firm do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych niesie ze sobą ryzyko niskiego poziomu ich realizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że termin jest niezmienny.

Czy można zrezygnować z udziału w PPK? JAK WYPISAĆ SIĘ Z PPK? WYJAŚNIAMY, JAK I KIEDY ZŁOŻYĆ REZYGNACJĘ

Pensja minimalna idzie cały czas w górę: PENSJA MINIMALNA 2020. REKORDOWY WZROST! ILE NA RĘKĘ?