Studenci mogą liczyć na finansowe wsparcie. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, żeby otrzymać 1000 plus.

Studenckie życie nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza na studiach dziennych. Duża liczba zajęć uniemożliwia podjęcie pracy, a jak wiadomo studia kosztują.

Czym jest 1000 plus?

1000 plus jest rodzajem kredytu studenckiego, który ułatwić ma młodym ludziom pokrycie kosztów edukacji. Oprocentowanie kredytu jest bardzo niskie, przez cały okres trwania studiów i w dwa lata po ich zakończeniu wynosi 0 procent.

W okresie spłaty zaś oprocentowanie to stanowi połowę jednej ze stóp określonych przez NBP, która obecnie utrzymuje się na poziomie 0,875 procent.

Kto może skorzystać?

Do skorzystania z kredytu uprawnieni są studenci, którzy nie ukończyli 30 roku życia, a także doktoranci do 35 lat, pod warunkiem, że rozpoczęli oni studia przed 25 rokiem życia.

Przewidziano również kryterium dochodowe, zgodnie z którym dochód w rodzinie ubiegającego się o kredyt studenta nie może przekroczyć 2500 złotych netto na osobę.

Niezbędny poręczyciel

Osoby ubiegające się o kredyt studencki zobligowane są również do przedstawienia poręczyciela.

Jest to wymóg obowiązkowy, mający stanowić zabezpieczenie, że kredyt zostanie spłacony nawet w przypadku, kiedy student nie będzie tego w stanie zrobić.

Kredyt i raty

Studenci mogą ubiegać się o wsparcie w różnych kwotach, od 400 do 1000 złotych, a każda kwota w dowolnym momencie może zostać zwiększona lub zmniejszona.

Okres, na jaki można rozłożyć raty kredytu studenckiego wynosić może maksymalnie 7 lat, a każdy kredytobiorca spłaca dwuktrotność liczby wypłat, jakie otrzymał. Kredyt może zostać także umorzony w części lub w całości, na co wpływają osiągane wyniki w nauce oraz sytuacja życiowa studenta.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o kredyt studencki można składać w trakcie trwania roku akademickiego, a umowa musi zostać podpisana w terminie nie przekraczającym 30 dni od chwili złożenia wniosku.

Wniosek może zostać złożony w następujących placówkach: PKO BP, Bank Pekao, BPS i SGB-Bank, a także w zrzeszonych z nimi bankach spółdzielczych.

Źródło: pikio.pl