Jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie. Z tego powodu znalazł się nawet w Księdze Guinnessa. Stanowi niezwykle istotny krok i dokonanie w dziedzinie ochrony praw człowieka. Dlatego 10 grudnia każdego roku obchodzony jest dzień upamiętniający jego przyjęcie.

Siedemdziesiąt jeden lat temu przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Z tego powodu 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Wyjątkowe grudniowe święto

10 grudnia to rocznica szczególna. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka upamiętnia bowiem przyjęcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ.

Siedemdziesiąt jeden lat temu państwa ONZ w wyniku długotrwałych negocjacji i rozmów podpisały bardzo ważny dokument.

To wyjątkowa okazja, aby przypomnieć sobie o ludziach, którzy każdego dnia walczą w obronie praw człowieka. Warto pamiętać, że wysiłki i działania niektórych są nie tylko niedoceniane, ale stają się powodem prześladowań.

https://ekai.pl/

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to zbiór praw człowieka. Została przyjęta 10 grudnia 1948 roku. Do jego powstania przyczyniły bezpośrednio dramatyczne wydarzenia, jakie miały miejsce podczas II wojny światowej.

Fundamentem treści dokumentu i ich znaczenia są podstawowe prawa i wolności rozumiane jako przynależne i niezbywalne dla każdego bez wyjątku.

Artykuł 2. Deklaracji mówi zresztą wyraźnie o ochronie ludzkiej godności i sprawiedliwości dla każdego bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice.

Prawa człowieka jako żywa idea

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest zbiorem dokumentów. Pracowały nad nimi mądre głowy przez dwa lata. Jest wynikiem długich narad i negocjacji.

Ale nie trzeba być mędrcem ani naukowcem, żeby pamiętać o poszanowaniu godności i wolności drugiego człowieka, i bronić ich choćby w najmniejszym wymiarze.

 

https://www.rzg.pl/

Świętują pod koniec roku: SOLENIZANCI W GRUDNIU. SPRAWDZAMY KTO MA IMIENINY

Pamiętajmy o bezinteresownej pomocy: 5 GRUDNIA: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA. ŚWIĘTO LUDZI DOBREJ

KK